Privacybeleid

Verantwoordelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Bedrijfsnaam: Appelgroen Media
Postadres: Westerweg 5, 9824PG te Noordwijk Gn
Website: www.appelgroenreclame.nl
Contact: info@appelgroenreclame.nl
Telefonnummer: 085 – 400 7021

Telefonisch contact:
Appelgroen Reclame is telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 08:30 uur en 16:30 uur en op zaterdagen tussen 09:00 uur en 12:30 uur. Indien u deze tijden niet uitkomen, kunt u ons contactformulier op de website invullen en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Bezoeklocatie:
Appelgroen Reclame beschikt niet over een locatie die bezocht kan worden. Het genoemde adres is puur en alleen een postadres.

Registratie Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 92503632.
Registratie Belastingdienst onder BTW-identificatienummer NL866077558B01.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Appelgroen Reclame verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Appelgroen Reclame maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhouden (bv. bestellingen of aanvragen die u naar ons stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbindingen herkennen aan de tekenreeks ‘https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jongen zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contact formulier op onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

https://www.appelgroenreclame.nl/contact

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Appelgroen Reclame verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • U te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Appelgroen Reclame verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Appelgroen Reclame neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die waren genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Appelgroen Reclame) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Appelgroen Reclame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van ene overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden
Appelgroen Reclame verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Appelgroen Reclame gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies doorduw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Appelgroen Reclame en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerstand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensovervraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@appelgroenreclame.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Appelgroen Reclame wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Appelgroen Reclame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het email adres info@appelgroenreclame.nl.